Полага се машинно върху бетонови, газoбетонови, керамични повърхности по стени и тавани. Използва се за вътрешно приложение. Отличава се със своята лекота и икономичност. Осигурява екологична и здравословна среда. Има добра пожароустойчивост и висока лепливост.

Опаковка: 30 kg