Алкало-устойчива мрежа от фибро-стъкло за армиране на всички видове циментови замазки, саморазливни подове и стенни облицовъчни покрития (камък, мрамор, големи плочи).
Ширина на ролката – 100 см.
Дължина на ролката – 50 м.
Тегло 130 гр./m² , размер на отвора – 40 х 40 мм