Baumit Solido E225 – подова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи, свързани или подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление клас, С20; F5, съгл. EN 13813.

Опаковка: 25 kg