Битумно защитно покритие за ремонт и поддръжка на съществуващи студенополагани мазани и рулонни хидроизолации на покриви. Регенерира и удължава живота на покривната рулонна битумна хидроизолация. За ръчно и машинно полагане.
Съдържа разтворители.
Цвят – черен.

Опаковка: 5 l, 10 l, 25 l

Description

Bornit Dachlack