Компенсаторна, самозалепваща се битумна лента за механична обработка и запълване на фуги при надлъжни и напречни вертикални връзки между отделните слоеве асфалт („топъл асфалт – студен асфалт” и „топъл асфалт – топъл асфалт”). Особено подходяща за бързи ремонтни дейности, при отстраняване на стара и полагане на нова настилка от асфалт. Устойчива на стареене.
Цвят – черен.

Размер/ Опаковка

30 mm  х 8 mm
35 mm х 8 mm
30 mm х 10 mm
40 mm х 10 mm
ролка – 48 m
ролка – 48 m
ролка – 40 m
ролка – 30 m

Description

Битумна лента Bornit joint tape  Bornit fugenband

Полагане и практически съвети • Стените и ръбовете на фугите трябва да бъдат сухи и почистени от прах, свободни частици, смазочни материали и др. замърсители, които могат да намалят адхезията. Ако има наличие на прах и свободни частици, фугата следва да се грундира с битумен грунд, за да се осигури добра адхезия на лентата към основата. • Развийте ролката Fugenbad KSK и отрежете необходимата дължина от нея. Отстранете предпазната незалепваща лента и притиснете плътно Fugenbad KSK към вертикалната стена на фугата. Необходимо е Fugenbad KSK да превишава с около 5 мм. височината на наличната пътна настилка, към която се залепя. Когато новият слой топъл асфалт се положи плътно до лентата Fugenbad KSK, тя ще започне да се разтопява. Опитът показва, че температура от 120ºC е достатъчна да осигури разтопяването на лента с дебелина от 10 мм. Разгъвайте и полагайте лентата непосредствено преди полагането на топлия асфалт. Вследствие на температурата и натиска от полаганата асфалтова смес, Fugenbad KSK се разтопява и уплътнява фугата.