Еластична еднокомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация с EPS гранули. Не съдържа разтворители. За безшевно и безфугово структурно хидроизолиране в основи на хоризонтални и вертикални части на сгради.
Цвят – черен.

Опаковка: 32 l

Description

Полагане и практически съвети:

Fundamentdicht 1K е готов за употреба продукт. С помощта на бавнооборотна електрическа бъркалка с подходящ накрайник разбъркайте продукта за около 2-3 мин. до постигането на хомогенна смес. Преди полагане на Fundamentdicht 1K грундирайте основата с подходящ битумен грунд от серията на BORNIT® • Fundamentdicht 1K е подходящ за хидроизолиране на хоризонтални и вертикални повърхности • Минимална to на въздуха и основата при полагане ˃ +5ºC

Хидроизолиране на хоризонтални повърхности:

 Връзките под-стена се подсилват с мрежа или се изпълняват холкери с циментно-пясъчна смес. Грундирайте основата с битумен грунд BORNIT® , а след това нанесете два слоя Fundamentdicht 1K. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой.  За постигане на по-висока якост и еластичност, двата слоя може да се армират с алкало-устойчива мрежа (120-130 гр./ м 2 )  След пълното изсъхване на Fundamentdicht 1K се полага защитно полиетиленово фолио и тогава се изпълняват подовите замазки.

Хидроизолиране на вертикални повърхности:

 Обикновено Fundamentdicht 1K се нанася на два слоя. В случай на неравни и силно порьозни основи Fundamentdicht 1K се полага с маламашка като изравнителен първи слой, за да се избегне образуването на мехурчета. Вторият слой се полага след пълното изсъхване на първия слой. Дебелината на двата слоя (в случай на хидроизолиране срещу вода под налягане) следва да бъде около 5-7 мм. При необходимост двата слоя може да се армират с алкалоустойчива мрежа (120-130 gr/m2) или с геотекстилен воал.  След полагане на Fundamentdicht 1K защитете слоя от директна слънчева светлина и дъжд.  Преди изпълнение на обратен насип, защитете Fundamentdicht 1K от механичнни повреди чрез залепването на EPS или XPS плочи върху вече изпълнената хидроизолация.

Хидроизолиране на фуги между сгради :

Структурни и дилатационни фуги се хидроизолират като първо се постави хидроизолационна компенсаторна лента Thrakon B 400 или Thrakon B 240. Тя се закрепва върху фугата като краищата й се залепват с Fundamentdicht 1K и по-късно се вгражда в цялостната хидроизолационна система.