Битумна лепилна смес за студено полагане. За залепване на рулонни битумни
хидроизолации, покривни минерални изолации и други покривни материали при
максимален наклон на покрива до 12,5%. Притежава отлична адхезия върху бетон,
зидария, хоросан, битумни и други обичайни покривни повърхности. Преди полагане
се препоръчва предварителна обработка на основата с Bornit Bitugrund.
Съдържа разтворители. Цвят – черен.

Опаковка: 5 l, 10 l,