Готовa за употреба, студенополаганa битумна смес за бързи поправки и ремонт на повредени бетонови или асфалтови повърхности. За дебелина на слоя от 10 – 50 mm. Подходящ за работа при температура на въздуха до – 5°C. Не съдържа разтворители.
Цвят – черен.

Опаковка: 25 kg

Description

Студен асфалт Bornit Coldmix asphalt  handstampfer