Битумна шпакловъчна смес за хидроизолация и обработка на хоризонтални и вертикални фуги, отвори и пукнатини. UV – устойчива. Подходяща за работа до температура от – 5°C. Полага се върху бетон, замазки, мазилки, зидарии, стари битумни основи, метални листове и ламарина. Съдържа разтворители.
Цвят – черен.

Опаковка: 6 kg, 12 kg

Description

Полагане и практически съвети:

Основата трябва да бъде здрава и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици, които могат да намалят адхезията. Преди употреба на продукта oсновата да се грундира с Bornit битумен грунд. Полага се върху всички сухи или леко влажни здрави минерални основи като циментови замазки, бетон, хастарни мазилки, армиращи мазилки и шпакловки. Максимална дебелина на 1 слой – 5 mm. При полагане върху покриви е необходимо основата да има наклон >3º. BORNIT Kaltspachtel не се полага при дъжд, при температури под – 5°С или при пряко слънчево греене. Най добри резултати се постигат при температура на полагане > 10°С. Времето за изсъхване на продукта зависи от климатичните условия и може да варира от 12 до 24 часа като нанесеното покритие да се предпазва от дъжд поне през първите 12 часа.