Силно еластична, битумна смес със специални пластифициращи добавки. Устойчива на замръзване до – 5°C. Продуктът е предназначен за връзка между “бетон-асфалт” и „стар асфалт – нов асфалт” като осигурява надеждна спойка между отделните слоеве асфалт („топъл асфалт – студен асфалт” и „топъл асфалт – топъл асфалт”).
Не съдържа разтворители. Ръчно или машинно полагане с машина”Bornit Flexomat Air”.
Цвят – черен.

Опаковка: 25 l

Description

 

Битумна смес Bornit Nahtflex