Готова за употреба, еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана за тераси, балкони и мокри помещения. За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности преди полагане на подова и стенна керамика. За вътрешна и външна употреба върху всички сухи и здрави минерални мазилки, подови замазки, плоскости от гипсокартон и др. минерални основи. Изисква предварително грундиране с Thrakon акрилен грунд DSF 305.
Цвят – светло син

Опаковка: 5 kg, 20 kg

Description

 Области на приложение :

Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop се употрeбява като безшевна и безфугова хидроизолация върху хоризонтални и вертикални повърхности преди полагане на подова керамика в бани, санитарни възли, мокри помещения, тераси и балкони. След пълното изсъхване на продукта, може да се лепят директно керамични плочки с помощта на еластично циментово лепило Thrakon VKW 126 Flex. Тhrakon DSF 300 Flex Hydrostop не е подходящ за употреба в басейни и места, намиращи се постоянно под вода, както и като финишно покритие.

Основа:

Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop се полага върху всички сухи и здрави минерални мазилки, подови замазки, армиращи мазилки и шпакловки, гипскартонени плоскости, метални повърхности. Основи в контакт със земната повърхност е необходимо да се хидроизолират против идващата от долу капилярна влага. Преди обмазване с DSF 300 Flex Hydrostop връзките „стена-стена” и „под-стена” се обработват с уплътнителните хидроизолационни ленти Thrakon F-12/7 или Thrakon KF- 12/7.

Полагане: 

Основата, върху която ще се нанася Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без свободни частици и замърсявания. Преди полагането на DSF 300 Flex Hydrostop повърхността се грундира с Thrakon DSF 305 акрилен грунд. DSF 300 Flex Hydrostop се полага неразреден на два слоя, с четка или валяк. След пълното изсъхване на първият слой, продуктът се полага неразреден на втори слой. При полагане върху метални повърхности, те предварително трябва да се почистят от мазни петна с подходящ препарат. За да се предотврати корозията е необходимо обмазване с грунд против ръжда. Не полагайте DSF 300 Flex Hydrostop върху мокри и влажни повърхности или при температури по-ниски от 5°C.

Инструкции за работа: 

Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop не се разрежда и не се смесва с други материали! Преди полагане материалът да се разбърка добре. За постигане на най-добри резултати нанасянето на DSF 300 Flex Hydrostop не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър.

Разходна норма:

Около 1,0 – 2,0 кг/м² за два слоя.

dsf300pdf

Вижте също:  Компесаторни ленти