Цименто-пясъчен разтвор за зидане на блокове от газобетон в сухи или влажни помещения. Отлично сцепление с минерални основи, мразо и влагоустойчив.

Опаковка: 25 kg