Бързосвързваща / 20 мин. /циментова смес за ремонт на повредени или дефектни бетонови повърхности.
След полагане осигурява защита на оголена арматура от корозия в следствие на нарушена цялост на бетона. За поправка на бетонови стълби, колони, подпори и др. бетонови елементи.